Zsámbéki Színházi Bázis
A romtemplomtól a bázisig
Norvég Civil Alap

Földi Telepítésű Magyar Légvédelem Fegyvernemi Múzeuma a műemlék rakétabázison

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG
Zsámbékot Bicske irányába elhagyva Szomor felé kanyarodva az út jobb oldalán található a Zsámbéki hegy. Ezen az úton, a Fejér-megye tábla után kb. 2 km-re található a Műemlék Rakétabázis bejáratához felvezető erősen kanyargós, keskeny aszfaltút.

TÖRTÉNET
A múzeum a Zsámbéki-medence Idegenforgalmi Egyesület szervezésében a Honvédelmi Minisztérium, valamint a Hadtörténeti Intézet és Múzeum segítségével 2006. szep-tember 22-én nyitotta meg kapuit a látogatók előtt.
A Magyarországon elsőként megvalósuló speciális fegyvernemi múzeum a magyar légvédelem történetét mutatja be. A hajdani Zsámbéki Légvédelmi Rakétaosztály harcál-láspontjának területe teszi lehetővé a cseppet sem kisméretű légvédelmi berendezések bemutatását. A korábban szigorúan titkos katonai objektum a Budapest körüli légvé-delmi rendszer részét képezte. A 60-as évektől a 90-es évek végéig működő rendszer vegyes típusú légvédelmi rakétaosztályokból állt, melyek eszközei 500 m-től egészen 257 km hatótávolságig képesek lehettek volna ellenséges légi célok megsemmisítésére, magassági tartományuk pedig 20 m-től 40 km-ig terjed.
A rendszerváltás, a Varsói-szerződés megszűnése és a NATO-hoz való csatlakozás szükségessé tette a magyar haderő átalakítását is. Az átszervezés 1990-2001-ig tartott. Ebben az időszakban osztályok szűntek meg, és sok eszközt vontak ki a hadrendből, melyeket a Múzeum létrehozása mentett meg az enyészettől.

A TERÜLET MŰEMLÉKI ÉRTÉKEI
Az 1997-ben megszüntetett Zsámbéki Osztály elhagyott területének természeti és műemléki értékeire 2002-ben felfigyelt a Zsámbéki-medence Idegenforgalmi Egyesület. Ja-vaslatukra 2005 óta országosan védett műemlék, az erődítmények történetének 20. századi emlékhelye. Történelmi emlékeink sorában földváraink, középkori váraink, és a 19. századi erődítményeink után, mint a legújabb kor erődje jelenik meg a látogatók előtt. A műemlék egésze magába foglalja az egykori légvédelmi rakétaosztály harci területét, így megtekinthetők rajta a 20. század második fele hadászati technikájának megfelelő területi elemek: a vezetés-irányítási pont, a két felderítő lokátor helye, a 6 rakétaindító állvány helye, a készenléti rakéták tároló fedezékei, illetve egyéb épületek és építmények.

HADI BÁZISBÓL KULTURÁLIS BÁZIST
A Natura 2000 természeti védettségű terület fekvése, flórája és faunája is sok értéket rejt. A műemlék-együttes 24 épülete és építménye pedig teret nyújt arra, hogy az egykori katonai létesítmény a „hadi bázisból kulturális bázist” című fejlesztési terv alapján színházi, művészeti, hadtörténeti, turisztikai és természetvédelmi bázisként szolgáljon. Ott-hont ad az egyik legnevesebb magyar szabadtéri színháznak és fesztiválnak, turisztikai információs pont és rövidesen táj és természetvédelmi központot működtet itt az egye-sület, melynek kezdeményezésére jött itt létre a Fegyvernemi Múzeum

A FEGYVERNEMI MÚZEUM
A Zsámbéki Rakétaosztály közepes hatótávolságú légvédelmi rakétákkal volt felszerelve, amelyek a 3,5 km-től 45 km-ig terjedő tartomány légvédelmére voltak képesek. A múzeum gyűjteményében azonban megtalálhatóak a fegyvernem további eszközei is. A légvédelem osztályozása négy csoportra osztható a légvédelmi rakéták hatótávolsága alapján. Közeli hatótávolság (5 km-ig), kis hatótávolság (5-30 km-ig), közepes hatótávolság (30-150 km-ig) és nagy hatótávolság (150 km fölött).
A múzeumban elsősorban az 1977 és 1997 között hadrendben álló eszközök tekinthetők meg.
A kiállító csarnok és a közel kéthektáros terület szabadtéri kiállítóhelyein a légvédelmi eszközök funkciójuk alapján parkokba rendezve találhatóak meg.

RÁDIÓLOKÁTOR PARK
A rádiólokátorok vagy radarok a tárgyak helyét, helyzetét rádióhullámok segítségével meghatározó technikai eszközök. A rádióhullámoknak azon tulajdonságait használják fel, hogy a céltárgyról visszaverődő jeleket elektronikusan feldolgozva határozzák meg a céltárgy helyzetét, jellemzőit. A légvédelem hatékony működéséhez elengedhetetlen rá-diólokátor-csapatok számos lokátor eszköze tekinthető meg ezen a helyen.

TÖLTŐBERENDEZÉS PARK

A légvédelmi rakéták korai típusai speciális hajtóanyaggal – égést segítő oxidáló- és nagyhatású éghető anyaggal – voltak feltöltve. A többkomponensű hajtóanyag a kor biz-tonsági előírásait maximálisan kielégítő töltőberendezések segítségével a rakéta speciális tartályaiba került betöltésre. Ezek az eszközök tekinthetők meg a múzeum ezen a részén

LÉGVÉDELMI TÜZÉR PARK
A földi-telepítésű légvédelem első eszközei azok a tüzéreszközök, amelyek a hagyományos tűzfegyverek elvének felhasználásával jöttek létre. A kor műszaki színvonalának csúcsát jelentették ezeket az eszközök a lehető legnagyobb hatótávolság és találati pontosság elérése érdekében. Megtalálhatók azok a kiegészítő berendezések (távmérők, lőelemképzők), amelyek ezen eszközök hatékony alkalmazását segítették.

CSAPATLÉGVÉDELMI PARK
A harcoló szárazföldi csapatok a huszadik század második felére jelentős mértékben váltak mozgékonnyá. Ezeknek a harcoló erőknek a légvédelme, oltalmazása csak olyan eszközökkel valósulhatott meg, amelyek mozgékonysága ennek a követelménynek megfelelt, valamint a földfelszíni manőverek mellett biztosított volt a rakétatűzzel való ma-nőver is a hatékony oltalmazás érdekében. Ezek a légvédelmi rakétaeszközök tekinthetők meg ezen a helyen.

HONI LÉGVÉDELMI PARK
A huszadik század második felére fontossá vált a nagykiterjedésű objektumok, objektumcsoportok légvédelmének kialakítása. Ennek érdekében kerültek rendszerbeállításra azok a légvédelmi rakétarendszerek, amelyek kevésbé mozgékony eszközökkel, de rendszerszerűen voltak alkalmazva. Ezek a komplexumok (légvédelmi rakétaosztályok) a hatékonyság növelése érdekében vegyes módon kerültek telepítésre a kijelölt objektumcsoport körül, amely több száz négyzetkilométer kiterjedésű is lehetett. Az így kialakított bonyolult tűzrendszer elemeit jelentő légvédelmi rakétaosztályok légvédelmi tüzét korszerű automatizált tűzvezetési eszközök segítették. A honi légvédelem sokrétű eszközei-nek jellemző darabjai találhatók ezen a kiállító helyen.

KIÁLLÍTÓ CSARNOK
A magyar légvédelem, mint haderőnem létrejöttének 50. évfordulójára született kiállítás tekinthető meg abban a csarnokban, ami másfél évtizeddel ezelőtt még a légvédelmi rakétaosztály rakétáit rejtette. Ugyanitt tekinthetők meg azok az eszközök is, amelyek megóvása több szempont szerint is kiemelkedően szükséges.

Sok érdekesség vár tehát a látogatókra: a különböző hatótávolságú légvédelmi rakéták - VOLHOV, KRUG, KUB, NYEVA, a hozzájuk kapcsolódó rendszerek és eszközök, a harci, vezetési, felderítő és híradás-összeköttetést biztosító eszközök, V-750-es gyakorló rakéta indítóállvánnyal, szállító-töltő gépkocsival, UV kabin, SZTRELA-10, PAROL rendszer, P-18 lokátor Zszu-57/2 önjáró légvédelmi gépágyú, melyek a korszak légvédelmében meghatározó szerepet játszottak, de megtalálható a  gyűjteményben néhány, a korábbi időszakból származó eszköz is. A Múzeum célja, hogy a XX. századi magyar hadtörténet légvédelem történeti részének haditech-nikáját egy helyen összegyűjtve, rendszerezve mutathassak be a látogatóknak.

 

Nyitvatartás:
Június 1 - szeptember 30-ig hétfő kivételével naponta 10-18 óráig
Október 1 - 23-ig szombat, vasárnap 10-17 óráig
A múzeum nyitvatartási napokon 10-18 óráig tart nyitva, az ettől eltérő időpontokat külön közöljük.
Csoportokat a nyitvatartási időtől eltérő időpontban is fogadunk előzetes egyeztetés alapján.
Idegenvezetés előre egyeztetett időpontban

Belépő:
Teljes árú: 900 Ft
Gyerek,diák: 500 Ft
Nyugdíjas: 500 Ft
Családi: 2.500Ft
5 éves kor alatt a belépés ingyenes
Csoportos kedvezmény 20 fő fölötti csoport esetén:
teljes árú: 700 Ft/fő
gyerek, diák, nyugdíjas: 400 Ft/fő


Bővebb információ:

ZSÁMBÉKI TURINFORM
Telefon: 06 23-342-318, 06 23-565-318
E-mail: zsambek@turinform.hu
info@zsambekinfo.hu
www.zsambekinfo.hu

Idegenvezetés megrendelhető a 06 23 342 318-as telefonszámon

FÖLDI TELEPÍTÉSŰ LÉGVÉDELEM FEGYVERNEMI MÚZEUMA
ZSÁMBÉK


© 2022. Zsámbéki Színházi Bázis - THEATER Online - theater.hu

A Zsámbéki Színházi Bázis hivatalos honlapját a

http://zsambekiszinhaz.hu/

címen éri el.

 

Ezen az oldalon - a kis ablakot bezárva - a Bázis és jogelődjei korábbi évadairól talál információkat.